SB Hus

Snygg Bygg är ett litet företag, men vi vill tänka stort. Vårt mål är inte att bli störst utan vi vill vara ett företag med närhet till kund och som kan upprätthålla en god kvalitet. Genom att vara ett sammansvetsat gäng har vi en god och tydlig kommunikation och klarar att hålla kunden och hantverket i fokus. Vi strävar efter att alltid ligga i framkant vad gäller energieffektiva hus, samt miljövänliga byggmetoder och material.

Vi vill visa våra kunder att vi är ett byggföretag som levererar det som är överrenskommet och håller tidplanen. Vi bygger i lösvirke. Detta innebär att vi kan uppfylla vår kunders önskningar i minsta detalj utan onödiga omkostnader.

Vår styrka är inte vår storlek utan vår styrka är god kommunikation, närhet till kund och ett glatt sammansvetsat gäng som alltid vill leverera.

Läs mer om hur vi bygger i flikarna ovanför.

Komfort

Att bygga hus med oss betyder full valfrihet. Vi strävar alltid efter att hålla vår kunders önskemål, men det är viktigt för oss att leverera en perfekt produkt med bra komfort för god hälsa.

Ett hus som andas

Ett hus kan inte bli för lufttätt. Det är viktigt att skilja på lufttäthet och diffusionstäthet. Plastfolie är både luft- och diffusionstätt, vilket man bör ha i åtanke när man bygger hus. Genom att använda en ångbroms istället för plastfolie kan konstruktionen torka åt båda håll. Då minskar risken för fukt- och mögelskador. Inomhusklimatet upplevs som behagligt när huset ”andas” och fuktigheten ligger relativt jämnt på 50 %, vilket är optimalt. Våra husväggar fungerar som en fuktbuffert, och ifrån sig fukt om den relativa luftfuktigheten är för låg och tar åt sig fukt om den är för hög. Det här sker helt naturligt, eftersom alla material eftersträvar jämvikt. Grundförutsättningarna för den här naturliga regleringen får vi genom att välja bort plastfolie som ångspärr och genom att isolera ditt hus med cellulosa.

Hög värmelagringskapacitet

Hög värmelagringskapacitet på ett isolermaterial innebär att det tar längre tid för värme att överföras från sida till sida. Cellulosaisolering är cirka 8 gånger effektivare än mineralull när det gäller att hålla värmen borta sommartid. En varm sommardag innebär det att ett hus med cellulosaisolering får cirka 5 grader lägre medeltemperatur inomhus än ett hus med mineralull.

Bra ljudisolering

Ljud sprids precis som luft. Därför isolerar vi med ett lufttätt material med hög densitet. Tester visar att cellulosa som ljudisolering i väggar ger betydligt (upp till 7 dB) lägre ljudnivå än traditionell mineralull. Därför använder vi cellulosaisolering, som installeras kompakt och utan skarvar.

Allergivänligt

Både väggar och tak består endast av trämaterial hela vägen. Det här är naturliga och sunda material, som inte alls avger emissioner. De är naturliga material som hjälper till att skapa ett sunt och hälsosamt inomhusklimat, och som är utmärkt om man är allergiker. Med från- och tilluftsventilation filtrerar man dessutom bort pollen, kvalster och andra astmaframkallande och skadliga ämnen.

God ventilation

Alla utrymmen i huset ska kännetecknas av en komfortabel känsla av frisk luft. Det mekaniska till- och frånluftsystemet gör att du till exempel slipper kalldrag från fönsterventiler.

Tryggt och säkert

Cellulosaisolering brinner inte. Det yttre skiktet förkolnar, skyddar och hämmar brandförloppet.

Ekonomi

Kostnad

En vanlig fråga vi får är; Vad skulle det kosta med ett hus från er? Det är en svår fråga, för den är så totalt beroende på vad kunden vill ha. Och det är vårt koncept. Alltså, att bygga ett drömhus efter kundens önskemål och ekonomi. Vi kan konkurrera med dom flesta hustillverkare, både dom billigare och dyrare. Det vi vet är att vi bygger fantastiska hus i god kvalité och som är prisvärda.

Ge oss en chans att få räkna på ert drömhus. Ge oss en budget, så vill vi visa vad ni kan få för pengarna.

Bo billigt

Husets konstruktion påverkar boendekostnaden . Vi bygger hus med mycket låga driftkostnader. Med energisnåla konstruktioner och rätt energisystemlösning kan du få ett hus med extremt låg elförbrukning.

Energisnålt ger bra boendekostnad

På grunda av vårt klimatskal samt en effektiv ventilation är våra hus väldigt energieffektiva. Cellulosaisoleringen vi använder har ingen naturlig konvektion (luftrörelser) och bidrar därför till energisnålheten. Stillastående luft isolerar bättre än luft som rör sig. Med cellulosaisolering fylls minsta hål och springa och resultatet blir ytterväggar helt fria från skarvar, glipor och köldbryggor.

Högt andrahandsvärde

Oberoende på hur länge du bor i ett hus från oss är en sak säker. Ett energisnålt och sunt hus har ett högre andrahandsvärde än ett standardhus. Att bygga ett hus med Snygg Bygg är en god investering för framtiden.

Miljövänligt, bra för hälsan, bra för ekonomin.

Entreprenad

General eller delad entreprenad

När ni väljer att bygga hus med Snygg Bygg är det viktigaste för oss att ni är trygga och att det byggs på era primisser. Vi innehar gärna ett helhetsansvar och tar in underentreprenörer som vi arbetat med tidigare och känner oss trygga med. Det finns alltid möjlighet för er att påverka byggprocessen, dela entreprenaden och göra vissa arbeten själva. På så vis finns det möjlighet att påverka priset och hålla nere kostnaden.

Kommunikation

Ni får från start en kontaktperson som följer med under hela byggprocessen. Från start till inflyttning.

Vi hjälper er genom hela processen, från framtagning av handlingar till avslutande besiktning. Detta säkerställer att huset blir uppfört på rätt sätt och enligt de högt ställda krav som vi har på oss själva. Under hela byggnationen har vi byggmöten där vi går igenom vad som är gjort och vad som ska göras så att ni som kund hålls informerade och känner er trygga och har en bra inblick i processen.

Avtal

Vi upprättar alltid ett entreprenadkontrakt enligt ABS 09 som är avsätt att användas vid uppförande av tillbyggnad, en- eller två-bostadshus eller fritidshus av entreprenör till konsument. Vi upprättar även en leverans- och produkt- deklaration där det tydligt framgår vad och vilka material som ingår i entreprenaden.

Byggprocess

För oss är det viktigt att ni som kund har koll på hela byggprocessen. Här nedan kan ni se en illustration på en normal process.

Byggnation brukar oftast röra sig runt 6 månader. Processen innan beror till största delen på kommunens handläggningstider.

Ert hus

Den här fliken heter ”våra hus” hos dom flesta husföretagen. Sånt håller inte vi på med. Vi vill bygga ert drömhus. Inte någon annans. Varje hus är unikt och får sin egen själ och utstrålning.

Vi har valt att kalla det här ert hus istället. Bygger ni hus med Snygg Bygg, så blir det ett hus som ni själva har varit med och tagit fram. Var inte oroliga för att er kunskap inte är tillräcklig. All vår kompetens och kunskap delar vi gärna med oss av och önskar att tillsammans med er skapa det ni behöver och drömmer om.

Med oss kan ni var med att styra och besluta i hela processen. Om ni önskar kan vi föreslå interiör redan från början, eller om ni vill vara med att sätta er egen stämpel kan vi utelämna den biten och ni får själva kolla runt vilka material ni vill ha. Alla möjligheter finns. Och vi är flexibla. Vi vill göra det enkelt för er.

Är ni intresserade av att bygga erat drömhus? Ta kontakt, så ska vi göra allt för att motsvara era förväntningar. Ta reda på vad ni verkligen vill ha. Kom ihåg att en planlösning inte är patentskyddad, så passa på att inspireras av andra! Kolla i huskataloger, inredningstidningar och gå på husvisningar. Webben är full av inspiration.

Lycka till!